دنیای سرور دنیای سرور
دنیای سرور

نام دامنه خود را وارد کنید


به عنوان مثال dima

پسوند دامنه را انتخاب کنید.

قیمت ثبت دامنه

 • قیمت دامنه .com
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .net
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .org
  35,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .biz
  65,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .info
  55,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .name
  85,000 تومان
  1 ساله
 • قیمت دامنه .ir
  5,000 تومان
  1 ساله

هاستینگ لینوکس آلمان

 • بسته
  100 مگابایت شخصی
  3,000 تومان
  100 مگابایت
  1,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  200 مگابایت تجاری
  70,000 تومان
  200 مگابایت
  2,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  300 مگابایت حرفه ای
  80,000 تومان
  300 مگابایت
  3,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  500 مگابایت ویژه
  80,000 تومان
  500 مگابایت
  5,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  1000 مگابایت شخصی
  80,000 تومان
  1,000 مگابایت
  10,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin
 • بسته
  1000 مگابایت تجاری
  80,000 تومان
  1,000 مگابایت
  10,000 مگابایت
  1دیتا بیس و 1 اکانت ایمیل
  با کنترل پنل directadmin

Template Design:Dima Group